วิธี clear mac iCal

On August 28, 2010, in mac, by utalert

สั่งใน Terminal

rm -rf ~/Library/{Caches,Caches/Metadata,Preferences,Application\ Support}/*iCal*

แล้วตามไปลบ iCal ใน

~/Library/Application Support/SyncServices

Tagged with: