ยกเลิก Host gator

On September 2, 2010, in Hosting, by utalert

https://secure.hostgator.com/cancel.php

กรอกฟอร์มจนเสร็จ แล้วก็รอ 72 ชั่วโมงในการยกเลิก

ทีตอนสมัครนี่เร็ว ไม่ถึง 3 นาทีก็ใช้ได้ แต่ตอนยกเลิกนี่ล่อไป 3 วันเลยเรอะ

Tagged with: