เดิมๆ แล้ว munin ไม่มีใน repo ของ CentOS ดังนั้นเราต้อง download rpm มาก่อน
wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf.i386.rpm
rpm -Uvh rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf.i386.rpm
rm -f rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf.i386.rpm

แล้วก็สั่งติดตั้ง
yum install munin munin-node

ทำให้ start พร้อมกับ system
chkconfig –levels 235 munin-node on
/etc/init.d/munin-node start

จากนั้นก็ reload หรือ restart apache
service httpd reload

ที่มา

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>