ขอจดไว้ก่อนเดี๋ยวลืม สเต็ปนี้ดัดแปลงมาจากของคุณพายุ

 1. list domain name ทั้งหมดไว้ใน editplus
 2. ใช้ regex replace ค้นหา ^(.*)$
 3. แล้วแทนที่ด้วย
  <VirtualHost *:80>
  DocumentRoot “/var/www/\1″
  ServerName \1
  <Directory “/var/www/\1″>
  allow from all
  Options +Indexes
  </Directory>
  </VirtualHost>
 4. save ไว้สมมติชื่อไฟล์ vhost1.conf
 5. นำไปวางไว้ที่ /etc/apache2/sites-avaliable/
 6. สร้าง ln -s ไปไว้ที่ /etc/apache2/sites-enable/
 7. อย่าลืมสร้าง dir ไว้ตาม conf file นั้นด้วย
 8. /etc/init.d/apache2 reload

มีจุดสังเกตว่า ยิ่ง conf file มีมากเท่าไหร่ เวลาที่ apache ใช้ในการ reload, start, restart ก็จะนานยิ่งขึ้น

 

One Response to add virtual host เข้า debian ทีละเยอะๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>