การเตรียมตัว ฝั่ง time capsule

  1. ต่อ printer เข้ากับ usb port ของ time capsule เปิดเครื่องให้เรียบร้อย
  2. ใช้ Airport Utility เพื่อไปกำหนด Share name ให้กับ printer
  3. ทำตามขั้นตอนจนเสร็จ รอให้ time capsule restart ซักครู่

สำหรับ mac

  1. System preference -> Printer & fax
  2. กด (+) แล้วเลือก printer ตัวที่ต้องการใช้ในรายการที่แสดงขึ้นมา
  3. กด Add จบข่าว

สำหรับ Windows

  1. ติดตั้ง Bonjour for Windows
  2. เรียกโปรแกรม Bonjour ขึ้นมา เลือก printer ตัวที่ต้องการ
  3. กด Add จบข่าว

ชีวิตง่ายจริงๆ

Tagged with:  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>