ก่อนอื่นคนที่เคยลงไปแล้ว license หมดอายุ ให้ไปลบ license ที่
XP: C:\Documents and Settings\username\Application Data\MarketSamurai.random hexnumbers\Local Store\
win 7: C:\Users\username\AppData\Roaming\MarketSamurai.<hex numbers>.1\Local Store\
mac: /Users/username/Library/Preferences/

จากนั้นก็ลงทะเบียนใหม่ที่
http://www.***.com/trial-extension.php

ถ้าใช้ gmail ลงทะเบียนก็สะดวกหน่อย เติม +1 ต่อท้ายเมล์เดิมได้เลยเช่น
mymail@gmail.com
mymail+1@gmail.com
mymail+2@gmail.com
หรือจะเล่น . ก็ตามสะดวก ก็จะเป็น
mymail@gmail.com
m.ymail@gmail.com
my.mail@gmail.com

เท่านี้ก็มีของฟรีให้ใช้ยาว 40 วัน ละ หุหุ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>