ยกเลิก Host gator

On September 2, 2010, in Hosting, by utalert

https://secure.hostgator.com/cancel.php

กรอกฟอร์มจนเสร็จ แล้วก็รอ 72 ชั่วโมงในการยกเลิก

ทีตอนสมัครนี่เร็ว ไม่ถึง 3 นาทีก็ใช้ได้ แต่ตอนยกเลิกนี่ล่อไป 3 วันเลยเรอะ

Tagged with:  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>