1. แก้ไฟล์ wp-config.php โดยค้นหาบรรทัด define(‘DB_COLLATE’, ‘ ‘);
 2. เพิ่ม define(‘WP_ALLOW_MULTISITE’, true); ต่อจากบรรทัดข้างต้น แล้วเซฟ
 3. login ใหม่อีกรอบ จะเห็นเมนู Tools -> Network ก็จัดการต่อได้เลย
  เลือก Sub domain แล้ว Install
 4. สร้าง wp-content/blogs.dir ไว้ด้วย chmod 777 ก็ดีเพื่อให้ www-data เขียนได้
 5. ลอก code ไปแปะ wp-config.php กับ .htaccess
  ถ้ายังไม่ได้ enable mod_rewrite สำหรับ debian ก็สั่ง a2enmod rewrite แล้ว restart จบ
 6. login ใหม่เป็น network admin ไป Settings -> Network Settings
  กด Logged in users may register new sites. เพื่อไม่ให้ชาวบ้านมาใช้
  แล้วก็ uncheck Registration Notification
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>