เรียก Profile Manager โดยสั่งที่ Terminal

/Application/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin -Profilemanager & > /dev/null

ก็จะได้หน้าต่าง Profile Manager มา
ทีนี้ก็สร้าง Profile ได้ตามต้องการเลย

เพื่อให้ง่ายขึ้นก็สร้าง ffprofile.ssh ขึ้นมาใส่คำสั่งนั้นเข้าไป
แล้วก็ chmod 755 ffprofile.ssh

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>